Etiqueta: Bodega Yamana

Bodega Yamana (山名酒造)

la ciudad de Tanba, prefectura de Hyogo

Okutanba Shizenshu ◯ Hi-sake(Sake «sol») Jummai Ginjo

Uso de «Yamada-nishiki» arroz orgánico

Okutanba Shizenshu △ Ame-sake(Sake «lluvia») Jummai Daiginjo

Uso de «Omachi» arroz orgánico

Okutanba Shizenshu □ Tsuchi sake(sake «tierra») Junmai Ginjo

Uso de «Gohyakumangoku» arroz orgánico

Okutanba Kioke Kimoto

Uso de «Kame-no-o» arroz de cultivo natural