Etiqueta: Prefectura de Kumamoto

Bodega Tuzyun (通潤酒造)

Yamato-cho, Kamimashiki-gun, prefectura de Kumamoto

Junmai Sakuya 2018

Uso de «hana-nishiki» arroz orgánico